Polityka Prywatności

Niniejszy dokument powstał w celu zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej ctsit.pl

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 10 maja 2022 roku.

Definicje stosowane w niniejszej polityce prywatności:

  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej ctsit.pl

I.

Administratorem danych osobowych użytkowników jest:

CloudTech Solutions Przemysław Winiarski

Dane kontaktowe administratora:

Franciszka Wilka nr 7a, lok. 24, 41 – 717 Ruda Śląska

tel. 795037600, e-mail: info@ctsit.pl

II.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, zapis na newsletter oraz zamieszczenie komentarza na blogu przetwarzamy dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

III.

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych:

  • korzystanie ze strony internetowej, w szczególności realizacja zapisu na newsletter oraz zamieszczanie komentarzy na blogu (art.6 ust.1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody)
  • kontakt z użytkownikiem (art.6 ust.1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody)
  • marketing (art.6 ust.1 lit a RODO na podstawie udzielonej zgody)
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. rozpatrywanie skarg i reklamacji (art.6 ust.1 lit. c RODO)
  • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. przeciwdziałanie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa sieci oraz informacji, dochodzenie roszczeń (art.6 ust.1 lit. f RODO)

IV.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, w szczególności:

  • podmiotom współpracującym z administratorem, na podstawie stosownych umów o powierzeniu ich przetwarzania np. w celu prawidłowej realizacji usług i zadań administratora,
  • organom administracji publicznej w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

V.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów ich przetwarzania, nie krócej jednak niż wynika to z obowiązków nałożonych na administratora obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody dane będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

VI.

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

VII.

Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

VIII.

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do korzystania z wszystkich możliwości strony internetowej (w szczególności realizacji zapisu na newsletter i zamieszczania komentarzy na blogu).

Witaj na stronie CloudTech Solutions! - Strona w budowie